Plastflasker, markant bedre end karton


Plastflasker omfattet af pantsystemet har et markant lavere klimaaftryk end kartoner, bekræfter en LCA-screening udført af DTU Environment for Bryggeriforeningen. Det lavere aftryk skyldes primært, at 93% af plastflaskerne indsamles og genanvendes via pantsystemet, mens kartoner i stedet ender i affald til forbrænding.

En tung 50 cl plastflaske på 24 gram inkl. låg, fremstillet af 100 % nyt plast, har et klimaaftryk, der er 25% lavere end en 50 cl karton.

En let 50 cl plastflaske på 14,2 gram inkl. låg, fremstillet med 50% rPET, har et klimaaftryk, der er 64% lavere end en 50 cl. karton. Beregningen viser klart, at både vægtreduktion, brug af genanvendt plast og lokal fremstilling reducerer klimaaftrykket betydeligt.

Vand på flaske er ikke problemet

  • Plastflasker til vand udgør kun 1,7% af det samlede plastemballageforbrug, og kun 0,15% af den mængde plast kommer til forbrænding i Danmark
  • 93% af alle plastflasker indsamles og genanvendes
  • Forbruget af flaskevand (med og uden brus) i Danmark svarer til 20 liter pr. person. EU's gennemsnit er 115 liter pr. person, pr. år. Kilde: Bryggeriforeningen